10 resultatenWerkt het beste als spellingvarianten "uit" staan

Ontwerp: Gerhard de Kok

Resultaten 1 t/m 10 voor 'Frederica Wilhelmina Michelse'

Inv Scan Context
1698 391 (..) Frederica Michelse by den Heiligendoop, welke haar hier te lande is toegediend, nog bekomen hebbende den naam van Wilhelmina en alsoo thans genaamd Frederica Wilhelmina (..)
Oud notarieel > Willem Arnoldus Haselaar > 12 januari 1815-30 december 1815

Volledige transcriptie
1698 392 en dat dezelve Frederica Wilhelmina Michel„ se, thans staande op haare terugreise naar voormelde Colonie, derwaards vertrekt geheel vry, zonder dat de Vrouwe Comparante eenig (..)
Oud notarieel > Willem Arnoldus Haselaar > 12 januari 1815-30 december 1815

Volledige transcriptie
1698 391 (..) Frederica Michelse by den Heiligendoop, welke haar hier te lande is toegediend, nog bekomen hebbende den naam van Wilhelmina en alsoo thans genaamd Frederica Wilhelmina (..)
Oud notarieel > Willem Arnoldus Haselaar > 12 januari 1815-30 december 1815

Volledige transcriptie
1698 392 en dat dezelve Frederica Wilhelmina Michel„ se, thans staande op haare terugreise naar voormelde Colonie, derwaards vertrekt geheel vry, zonder dat de Vrouwe Comparante eenig (..)
Oud notarieel > Willem Arnoldus Haselaar > 12 januari 1815-30 december 1815

Volledige transcriptie
143 247 (..) de goederen ven van Jonkheer Frederik Willem van de Poll, van een Huis en erf met tuin te Sint Michiels gestel genaamd Overvoldoe -„ daar„ berg (..)
Nieuw notarieel > Booy, Chrétien Jean Gérard de > 1873; nrs. 6345-6513

Volledige transcriptie
143 248 (..) ten name van Poll „Wilhelmina Conrall echtgenoote van Jh.r Coenraal „Hendrik Otto van Heemskerck van Beest te P=t Michiels gestel als vruchtgebruikster levens (..)
Nieuw notarieel > Booy, Chrétien Jean Gérard de > 1873; nrs. 6345-6513

Volledige transcriptie
365 293 (..) Zeven en dertig en een halve cent 57 0 Suset te sutsinet te Hij er echtgenoote van Leonard Michielsen honderd negen gulden zeven en dertig (..)
Nieuw notarieel > Merens Jan Christiaansz., Allard > 1883

Volledige transcriptie
377 98 (..) voor de eene helft, de comparante Me„ jongvrouwe Wilhelmina Hendrika Prieswyk en voor de wederhelft de gezamentlyke kinderen van voornoemde Hoog Wel Geboren Heer Louis (..)
Nieuw notarieel > Loeff, Willem Karel (Carel) > 1880

Volledige transcriptie
451 90 (..) Sommissionuair, wonende te Utrecht, als mondeling gemachtigde van vrouwe Augusta Louise Frederika Wilhelmipa Schenck zonder be roek, Weduwe van den Heer Johan Carel Bernelot Moens (..)
Nieuw notarieel > Merens, Gerrit Cornelis > 1887; nrs. 1661-1851

Volledige transcriptie
511 3 (..) vastgehecht- de heer Frederik Jacob Schijf, metselaar en aannemer wonende te Haarlem Comparanten ter eene zijde. en de heer Henri Michel Louis van Oest, timmerman (..)
Nieuw notarieel > Beets, Martinus Nicolaas > 1899; nrs. 3586-3669

Volledige transcriptie
---