13 resultatent/m

Werkt het beste als spellingvarianten "uit" staan

Ontwerp: Gerhard de Kok

Resultaten 1 t/m 13 voor 'Hornoff'

Inv Scan Context Origineel
6859 606 (..) de Herbergier of een reekening 4:37 „ drteggeas 10: — „ praucloon der goederen 1:12 „de doodgraver Een reekening „ „ oppermeester Hornof voor praclijck N 36. dan (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 3486-3664

Volledige transcriptie
6889 629 (..) den testateur tot Executeurs van dit zijn bes„ „tament de hier voorengem: Hornhoff, en Schults, Gevende Aan haar Lieden, zodanige magt en Authoriteit als aan (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 8890-9069

Volledige transcriptie
6889 630 (..) So is, om de daar in residend onseekerheijd, goed gevonden en verstaan die in „melde dispositie genoemende Gecuteuren Johan Christoffel Wilhelm Hornhof, George Wilhelm Schultsz (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 8890-9069

Volledige transcriptie
6897 763 (..) deezes gouvernements, present de natenoemene getuigen De WelEdele Heer Johan Christoffel Wilhelm Hornoff, stads= Chirurgijn alhier, zijnde gezond van zighaam zijn verstand leeden, memorie kennis (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 10190-10404

Volledige transcriptie
6897 764 (..) ontvangen hebben zal moeten overgaan en besterven op zijn broeder Christiaan Fredrik Hornopp, thans als Chirurgijn te Paecalongang bopheiden of deszelvs kinderen: Verklaarde den testateur (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 10190-10404

Volledige transcriptie
6897 765 (..) deezes het zal moeten overgaan en besterven op zinen broeder Christiaan Fredrik Hornoff, thans te Paccalongang bescheiden of desselvs natelaatene Kinderen: Hun : 5 de Edele (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 10190-10404

Volledige transcriptie
6897 768 (..) van de Edele van den alheer overleedene stads- Chrurgijn Johan Christoffel Wilhelm Hornoff, alhier gepasseerd in dato den 16„e februarij anno passato, voor den (..)
Kamer Amsterdam > Soldijkantoor > Oost-Indische testamenten > Nrs. 10190-10404

Volledige transcriptie
7812 831 (..) agtb„ welduijdinge verder gerigt werd ten gelijde van een inlands vaertuijgd „overvaart waer mede thans nm, den soldaen horloff van Reekeren en bij die gelegentheijt (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Java's Oostkust > 1727 feb. 28 - nov. 10

Volledige transcriptie
7887 60 (..) aan te stellen den te Djoejocarta bescheijdenen opperchirur„ „gijn Iohan Christoffel Willem Hornhoff, die daar toe de vereijschte be„ kraamheeden besit, en welke wij ten (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Java's Oostkust > 1791 september 3 - 1792 februari 17

Volledige transcriptie
7887 167 (..) Ioseph Smith tot Lieut: effectier van den oppermeester te Djochocarta C. H. Hornhof tot stads Chirurgijn alhier, van den adsistend Nicolaas Bartholomeus knaap tot Boekhouder (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Java's Oostkust > 1791 september 3 - 1792 februari 17

Volledige transcriptie
8309 58 (..) Noor Anthonij hornoij tot haaren bescherm heer, gel:k dickwils voorgegeven heeft, zoo ingeerde hij egter alles, maar door overtuijgingen van zijn eijgen confessie en (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Batavia en omstreken (inclusief Krawang, Tangerang en Tanjungpura) > 1684 jan. 25 - nov. 20

Volledige transcriptie
8325 393 (..) gen aan zyn raad wat zal wydoen met desevolx wantsevelx vande rebelder f=r hornon op de poort van Coupangh krijge alles van haar gebrekvan (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Bantam > 1730 mrt. 27 - 1730 nov. 22

Volledige transcriptie
8799 408 (..) ondergetekenden gesonden sijnde heeft men sig daer door den Moors Koopman Choja Horof van om reden niet bediend toe geschikt een monster van Amfioen, ’t (..)
Kamer Zeeland > Ingekomen van gouverneur-generaal > Ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië > Bengalen > 1748 dec. 11 - 1749 sep. 1

Volledige transcriptie
---